English
Tel:4006318682

公司新闻

Company news

当前位置: 首页 > 公司新闻 > 常见问题

常用支付账户

 2019-07-24 08:59:29
点击:35


公司户名:山东译洁翻译有限公司    

开户银行:烟台农村商业银行股份有限公司开发区支行(行号:402456005105 )     

账号:   9060 1061 3004 2059 0041 25

  

开户行:中国农业银行烟台开发区支行 

账号:62284 5026 80093 65676

户名:王春辉

 

 

开户行:烟台银行

账号:623533 53500 00705 450

户名:王春辉

 

支付宝:xiaxiahere@163.com      户名:侯春霞

 

微信:18562184358


网站技术支持: 烟台捷诚网络公司